2007

Inhoudsopgave De Audiciens
Jaargang 1
Nummer 1/januari 2007

Pagina:

Inhoud:
4
Een bezoek aan de EUHA in Frankfurt
8
Goede spraak in ruis hoort in de buitenste rijen thuis
Rik Sonnemans
Een van de moeilijkst op te lossen klachten voor een audicien is zonder twijfel het verstaan van spraak in een rumoerige omgeving. Ondanks dat veruit de meeste toestellen zijn uitgerust met een adaptieve regeling en sommige zelfs met automatische schakelingen naar een ´spraak in rumoer´-stand, blijft bovenstaande een heikel punt.
11
StAr-seminar november 2006
Op zaterdag 4 november bezocht ´De Audiciens´ samen met nog 350 ándere audiciens het tweede StAr-seminar. Na een ontvangst met koffie en cake memoreerde dagvoorzitter mevrouw Hans de Wit-Fleer aan het eerste seminar in mei. “Die dag had een overvol programma, vandaag is er meer ruimte voor het uitwisselen van persoonlijke ervaringen, het ontmoeten van vakgenoten en elkaar op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen.” Uit reacties van deelnemers blijkt dat dit, naast de vakinhoudelijke onderdelen, een van de belangrijkste redenen is dit seminar bij te wonen.
De algemene reacties zijn positief, vooral met betrekking tot het thema: tinnitus en hyperacusis. Aandoeningen zo oud als de weg naar Rome die in onze moderne tijd steeds meer jonge mensen treffen. Diagnose, aanpassingen en behandeling vragen veel tijd, aandacht en specifieke kennis. Eén ding is duidelijk; tinnitus went niet, nooit! Gelukkig is er nog volop ontwikkeling en is het vak van audicien duidelijk in beweging. Bijblijven is noodzaak voor de vakaudicien.
15
Hoorplatform van start
Eén van de belangrijkste aanbevelingen van het in september 2002 aan de minister van VWS uitgebrachte advies van de Raad voor Gezondheidsonderzoek, was het oprichten van een HoorPlatform als ontmoetingsplaats voor verschillende disciplines en organisaties die zich bezig houden met gehoorbeperking. Dit advies was gebaseerd op het rapport “Gehoor voor het Gehoor”, waarin werd geconstateerd dat het gehooronderzoek binnen het gehele wetenschappelijk onderzoek in de marge dreigde te geraken.
1 op de 10 Nederlanders heeft een gehoorbeperking. Het is belangrijk te weten wát door deze gebruikersgroep als nuttig en gewenst onderzoek wordt ervaren en wát de aanbieders van verschillende onderzoeken op hun programma hebben staan. Deze aanbeveling heeft daadwerkelijk geresulteerd in het HoorPlatform waarin onderzoekers, mensen met een gehoorbeperking en professionals uit onderwijs, zorg en industrie gezamenlijk nadenken over onderwerpen en prioriteiten binnen het gehooronderzoek. Met grote respons van academische centra en onderzoeksafdelingen van diverse organisaties is nu een overzichtelijke brochure uitgebracht. Hiermee, én met een jaarlijks symposium, heeft het HoorPlatform een belangrijke stap gezet voor overleg, samenwerking en afstemming.
22
Een accidentele stapedectomie
S. van Weert, D.J.M. Mateijsen en F.C.P.M. Adriaansen beschrijven een complicatie van het aanmeten van een oordop bij een 85-jarige patiënte. Het siliconenmateriaal was via een bestaande trommelvliesperforatie het middenoor tot aan de buis van Eustachius binnengedrongen en had de stapes volledig ingebed. Het gevolg was een stapedectomie met forse duizeligheid en misselijkheid. Verrassenderwijs herstelde patiënte boven verwachting en liet de laatste poliklinische controle een gesloten trommelvlies zien met een acceptabel gehoor. Deze casus toont aan dat het aanmeten van een oordop danwel oorstukje bij de audicien ingrijpende complicaties tot gevolg kan hebben. Uiterste zorgvuldigheid is hierbij dan ook geboden.
25
Streukens Hoorapparaten beste leerbedrijf van 2006
29
geslaagden 2006
30
van het NVAB bestuur
Mr. J.F.H. (Koos) Voogt

 


Nummer 2/april 2007

Pagina:

Inhoud:
4
Horen met de ogen, zien met de oren
“Horen met de ogen, zien met de oren” is de titel van een rede, uitgesproken door prof. Jean Vroomen bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de psychologische functieleer aan de Universiteit van Tilburg. De volledige tekst is na te lezen op http://spitswww.uvt.nl/~vroomen/. ´De Audiciens´ heeft het met toestemming van de auteur voor u samengevat.
8
De Audiciens in gesprek met Herman ten Berge,directeur van de Nationale Hoorstichting
Op Internet google je zo vier pagina´s `Herman ten Berge´ op je scherm, steeds in relatie met ´hoorzaken´. Wie is deze man en wat voedt zijn niet aflatend enthousiasme om de samenleving bewust te maken van het grote belang van auditieve communicatie? ´De Audiciens´ zocht hem op.
11

Zien, Horen, lachen en Bewegen
Paul Valk, NVAB

Zien, horen, lachen en bewegen: dat zijn de functies die worden ondersteund door de ´medisch-technische beroepen en bedrijven´. Hun markt en ook hun brancheorganisaties maken nagenoeg dezelfde ontwikkeling door. Daarom hebben de voorzitters van die brancheorganisaties de koppen bij elkaar gestoken. Nog dit voorjaar houden ze een brede conferentie voor al hun achterbannen om het ´Platform Medisch-Technische beroepen´en een concreet gezamenlijk programma voor te stellen.

12
Externe integratie en de audicien
Hans Schneider
Alweer sinds een aantal jaren hebben audicienbedrijven in meer of mindere mate te maken met het begrip externe integratie. Dat wil zeggen dat de declaraties van en naar de zorgverzekeraars in plaats van op papier, elektronisch volgens een bepaald bestandsprotocol worden verstuurd. Aanvankelijk werd dit begrip door een klein aantal zorgverzekeraars geïntroduceerd. Inmiddels heeft deze wijze van aanleveren een steeds dwingender karakter gekregen. Reden te meer om dit onderwerp eens uitgebreid aan de orde te brengen in dit nieuwe vakblad ´De Audiciens´.
18
Benamingen van oorstukjes
Petra Spigt, Laboratorium Formaat
Begin jaren tachtig gingen de laboratoria eigen namen geven aan oorstukjes en ontstonden er misverstanden bij het bestellen ervan. Wie herinnert zich niet: charmefoon is schaaltje, een open charmefoon is charmefoon. De onduidelijkheden over een cros oorstukje en een steunframe, iros en cross oorstukje
19
Effectiviteit van training bij Auditieve verwerkingsproblemen
UMC Utrecht, Wilhelmina Kinderziekenhuis, afdeling Kind & Communicatie
Sommige kinderen hebben moeite met verstaan van spraak terwijl er geen gehoorverlies kan worden vastgesteld met behulp van een toonaudiogram. Toch geven ouders aan dat het kind de volgende klachten heeft:
- Hij/zij heeft moeite met spraakverstaan in de klas of in het zwembad (bij veel rumoer)
- Hij/zij vraagt veel herhaling, zegt vaak ‘hè, wat zeg je?’
- De televisie moet vaak hard aan
- Hij/zij gedraagt zich als een slechthorend kind, maar heeft geen gehoorverlies.
Hoewel u in uw praktijk als audicien misschien niet zoveel te maken hebt met het meten van het gehoor bij kinderen (dit zal doorgaans in audiologische centra gebeuren), kan het zijn dat u bovenstaande signalen wel opvangt van ouders. In dat geval kan er sprake zijn van auditieve verwerkingsproblemen (ofwel ‘luisterproblemen’).
21 Nationaal debat Arbeid en Gehoor
Het Nationaal Debat Arbeid en Gehoor is een initiatief van de Federatie Audiologische Centra (FENAC) en de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden (NVVS), samen met de Nationale Hoorstichting en de organisatoren van de Week van het Oor. Medewerking aan de organisatie wordt verder verleend door FAMA en Heineken.
Spijkers met koppen slaan! Dát staat de organisatoren van het Nationaal Debat Arbeid en gehoor voor ogen. Want na alle aandacht voor gehoorbeschadiging en –bescherming op de werkplek wordt het hoog tijd om afspraken te maken over hoe werknemers met verminderd gehoor goed begeleid kunnen worden.
22
Bezoek open dag ROC/ASA te Amersfoort
De opleiding tot audicien is vrij onbekend en alleen met gericht zoeken is er informatie over te vinden. Er kan nog het nodige worden gedaan aan het vergroten van de bekendheid en het imago van het vak. ´De Audiciens´ bezocht de open dag van het ROC Amersfoort.
27
Nieuwe website StAr
29
van het NVAB bestuur
Mr. J.F.H. (Koos) Voogt
30
Agenda

 


Nummer 3/juli 2007

Pagina:

Inhoud:
4
Nationaal debat Arbeid en Gehoor
Op initiatief van FENAC en NVVS, samen met de Nationale Hoorstichting en de organisatie van de Week van het Oor, werd op 23 april j.l. in het ontvangstcentrum van Heineken Nederland te Zoeterwoude het Nationaal Debat Arbeid en Gehoor gehouden. De inleiding werd gegeven door professor Robert J. Ruben van het Albert Einstein College of Medicine te New York. Niet de eerste de beste!
11 StAr-seminar 2 juni 2007
Het Star-seminar had deze keer als thema ´Audiologisch onderzoek op Europese schaal en ontwikkelingen in implanteerbare hoorhulpmiddelen´. In zijn openingswoord stelde mr. J.F.H. Voogt, voorzitter van de NVAB, tevreden vast dat de zaal ondanks het mooie weer helemaal vol zat. De presentaties naar aanleiding van het Hearcom project, implanteerbare hoortoestellen en de verhalen van twee CI-gebruikers, stonden garant voor een interessante dag.
16
Edwin Mulder levert ongelooflijke prestatie in Chinese Wall Marathon
Circa 1200 lopers uit 30 verschillende landen, waaronder ook Nederland, meldden zich in China aan de start van de zwaarste marathon ter wereld. 42 km en 195 m hardlopen op ongeveer 3000 meter hoogte. 3700 traptreden, variërend in hoogte en diepte, moeten worden overwonnen. De rest van het parcours gaat over grintpaadjes, door een stuk woestijn, door kuilen en gaten en door een idyllisch landschap van boerderijtjes en velden. Bij een temperatuur van ruim 30°C en nagenoeg geen wind liepen 396 deelnemers (123 vrouwen, 273 mannen) de volledige marathon. De rest liep de halve afstand, 10- of 5 km. De snelste tijd werd geklokt door de Spanjaard Salvador Calvo. Hij liep de hele marathon in een tijd van 3 uur, 23 min. en 10 sec. De snelste vrouw op dit parcours was de uit Nieuw Zeeland afkomstige Sara Winter met een tijd van 3 uur, 50 min. en 21 sec. Tussen deze hardlopers liepen 40 door Widex geselecteerde mannen en vrouwen mee. Een van hen was de Nederlander Edwin Mulder.
19
Real Ear Measurements (REM) in de moderne audicienspraktijk
Carlo Habets
In deze cases zou wel eens sprake kunnen zijn van een impedantie mismatch in de akoestische keten tussen hoortoesteltelefoontje en middenoor. De variabelen die in dit traject een rol spelen staan in een complexe verhouding tot elkaar. Ze zijn daarom niet altijd te beheersen met de akoestische parameters in de hoortoestelsoftware. Daarin wordt uitgegaan van de gehoorgangakoestiek van een gemiddeld oor.
Radicaalholtes, trommelvliescondities en de werking van de gehoorbeentjesketen zijn typische voorbeelden van oorspecifieke omstandigheden met verstrekkende gevolgen voor de werkelijke versterking. Maar ook minder in het oog springende fysieke bijzonderheden kunnen hun akoestische tol eisen. Ontluchtingen en geluidsboringen in het oorstukje zijn soms ook grote spelbedervers en geven niet altijd het verwachte resultaat.
23
Nieuwe generatie hoortoestellen op huisartsbeurs
Hans van Pagée
De vereniging GAIN heeft recent geïnventariseerd welke factoren verantwoordelijk zijn voor de achterstand in de gehoorrevalidatie. Al snel kwamen de producenten/importeurs van hoorhulpmiddelen tot de conclusie dat het imago van hoortoestellen ook voor de huisarts voor verbetering vatbaar is. De huisarts, waar de slechthorende zich vaak als eerste met het probleem meldt, adviseert zelden om via www.hoortest.nl een hoortest van de Nationale Hoorstichting te doen en evenmin om eens een audicienswinkel binnen te lopen om daar advies te vragen.
24 Nieuws
27
GAIN deelt oordopjes uit in de Westergasfabriek!
Hans van Pagée
Ondanks alle inspanningen hebben veel mensen nog steeds geen goed beeld van het moderne hoortoestel. GAIN werkt aan een communicatiebeleid dat het imago van hoortoestellen moet verbeteren: van een grote beige banaan die ook nog vaak piept, naar een klein, vrijwel onzichtbaar computertje dat het gehoor goed ondersteunt en dat comfortabel is in het gebruik. Geen geringe opgave!
Van 17 tot 24 maart werden 500 personen tussen de 16 en 29 jaar ondervraagd door Trendbox. Onder de titel hoorjijerbij.com werden onder meer de resultaten van deze enquête gepresenteerd op een persbijeenkomst ter gelegenheid van het driedaagse dance event “Awakenings” in de Westergasfabriek in Amsterdam.
29 van het NVAB bestuur
Mr. J.F.H. (Koos) Voogt
30
Agenda

 


Nummer 4/oktober 2007

Pagina:

Inhoud:
4
Samenvatting van de standaard ´Slechthorendheid´
Van het Nederland Huisartsen GenootschapL.J. Boomsma, huisarts, wetenschappelijk medewerker NHG
Dr. J.A.H. Eekhof, huisarts, universitair hoofddocent Vakgroep Huisartsgeneeskunde Leiden
Dr. Tj. Wiersma, huisarts, senior wetenschappelijk medewerker NHG
Dr. A.N. Goudswaard, huisarts, hoofd afdeling Richtlijnen en Wetenschap NHG
Recentelijk verscheen de eerste herziening van de NHG-Standaard Slechthorendheid. (1) De standaard is herzien vanwege enkele nieuwe ontwikkelingen, waarvan de belangrijkste zijn: de gewijzigde gehoorscreening bij neonaten, de toegenomen mogelijkheden van diagnostiek bij volwassenen, al dan niet door de patiënt zelf, en de veranderde inzichten bij de aanpassing van een hoortoestel. De herziene standaard wordt samengevat in figuur 1 en 2 en in dit artikel besperken wij de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.
Het RIVM schatte het aantal slechthorenden in Nederland in het jaar 2000 op 1,5 miljoen, wat overeenkomt met 9% van de bevolking, en verwacht dat rond 2020 ongeveer 2 miljoen mensen slechthorend zijn, dat wil zeggen 12% van de bevolking. De aantallen slechthorenden geregistreerd door huisartsen zijn veel lager, hetgeen erop wijst dat lang niet iedereen met een verminderd gehoor naar de huisarts gaat. (2)
Patiënten presenteren zich meestal pas bij de huisarts met slechthorendheid als zij beperkingen in het functioneren ervaren. Slechthorendheid hangt bij ouderen sterk samen met een verminderd psychosociaal welbevinden, blijkend uit een stemmingsstoornis, eenzaamheidsgevoelens, verlies van zelfvertrouwen of verminderd cognitief functioneren. (3)
9
Samenwerking KNO-arts, audioloog en audicien
NVAB
NOAH heeft de NVAB gevraagd te onderzoeken hoe de samenwerking tussen KNO-arts, audioloog en audicien zodanig kan worden geoptimaliseerd dat de kwaliteit van de triage uitgevoerd door de audicien verbetert. Dit onderzoek vloeit voort uit de uitkomsten van het AZOS-project (Aangepast Zorgmodel Slechthorenden). De hoofddoelstelling van dit project was: ´Het implementeren van een doelmatig en toegankelijk zorgmodel voor volwassen slechthorenden met ten minste het behoud van de huidige kwaliteit, door het verschuiven van consumenten/patiëntenstromen, waardoor de huisarts, de KNO-arts en de Audiologische Centra ontlast dan wel ondersteund worden´. Eén van de conclusies van het project was dat de kwaliteit van de triage uitgevoerd door audiciens nog onvoldoende is. De kwaliteit van triage zou mogelijk kunnen worden verbeterd indien audicien en voorschrijvers met een zekere regelmaat zouden overleggen. In een aantal regio’s in Nederland vindt een dergelijk overleg plaats. De basis van het onderzoek uitgevoerd door NVAB betrof het voeren van gesprekken met de bij triage betrokken partijen in een aantal regio’s waar al een overleg plaatsvindt. In dit artikel worden de aan NOAH overhandigde aanbevelingen opgesomd en toegelicht.
13
Audit van StAr bij Hoorstudio Strating
Rob van Esch
Het was in de vakantieperiode van 2006 dat wij werden gebeld met de vraag een afspraak te maken voor het auditbezoek. Duidelijk is dat een dergelijk bezoek hoe dan ook moet plaatsvinden, dus hebben we de koe bij de horens gevat en direct een afspraak ingepland.
Tijdens dit telefoongesprek is mij medegedeeld dat een audit ongeveer 3 uur in beslag neemt. Op mijn vraag wat te doen om mijzelf voor te bereiden op dit bezoek werd geadviseerd het StAr handboek door te lezen (voor zover dit nog niet gebeurd was). In het handboek staat duidelijk vermeld wat er van de StAr audicien verwacht wordt en hoe een audit in zijn werk gaat. Geruststellend is wellicht, dat als er tijdens de audit punten naar voren komen die echt aangepast of veranderd moeten worden, je nog enige tijd krijgt om deze punten aan te passen of te verbeteren alvorens het definitieve oordeel plaatsvindt.
15
Nieuws
22
Een accidentele stapedectomie
S. van Weert, D.J.M. Mateijsen en F.C.P.M. Adriaansen beschrijven een complicatie van het aanmeten van een oordop bij een 85-jarige patiënte. Het siliconenmateriaal was via een bestaande trommelvliesperforatie het middenoor tot aan de buis van Eustachius binnengedrongen en had de stapes volledig ingebed. Het gevolg was een stapedectomie met forse duizeligheid en misselijkheid. Verrassenderwijs herstelde patiënte boven verwachting en liet de laatste poliklinische controle een gesloten trommelvlies zien met een acceptabel gehoor. Deze casus toont aan dat het aanmeten van een oordop danwel oorstukje bij de audicien ingrijpende complicaties tot gevolg kan hebben. Uiterste zorgvuldigheid is hierbij dan ook geboden.
16 Als er meer nodig is dan hoorhulpmiddelen
De ´lastige klant´, de cliënt die steeds terugkomt, klachten houdt en emotioneel spreekt over het gehoorverlies, waar geen ontwikkeling meer inzit. Misschien gewoon een lastige klant, maar misschien ook een klant die gebaat is met een verwijzing naar NC PLD, het Nederlands Centrum voor Plots- en Laatdoofheid.
Audiciens hebben veel contact met mensen en kunnen een inschatting maken hoe en of iemand met zijn gehoorverlies uit de voeten kan. Naast een gehooraanpassing kan hulp in communicatieverbetering de cliënt een impuls geven. Plotseling fors gehoorverlies betekent ook een verlies van gezelligheid, contacten met anderen, een andere rolverdeling in gezin en werk, afhankelijkheid. Met individuele begeleiding en themagroepen pakt NC PLD een aantal problemen gericht aan. Een overzicht van deze activiteiten is te vinden op de website www.ncpld.nl, net als een aantal verhelderende voorbeelden van hulpverlening.
´De Audiciens´ ging op bezoek bij NC PLD in Utrecht en sprak met centrum-manager Thea van der Wilt en case-manager Linda Renes.
19 Nieuws van de Nationale Hoorstichting
20 Bachelor of Audiology
De Audiciens was te gast bij Carla Faassen, opleidingsmanager van de Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven. Als enige opleiding in Nederland biedt deze hogeschool sinds 1 september 2004 de nieuwe hbo-bacheloropleiding Audiologie aan.
Ons land heeft altijd een voorbeeldfunctie vervuld op het gebied van audiologie en in kwaliteit van opleidingen tot audioloog. Het is nu vooral aan de jongste generatie om het vaandel hoog te houden. Deze nieuwe opleiding is een initiatief vanuit het werkveld en is nog volop in ontwikkeling; de positionering in het werkveld is nog niet aan de praktijk getoetst. Binnenkort studeren de eerste studenten af, maar het ziet er nu al veelbelovend uit.
23 Viscositeit van afdrukmaterialen
Petra Spigt, Laboratorium Formaat
Mengverhouding, kneedtijd en temperatuur bij het verwerken van afdrukmateriaal zijn de belangrijkste factoren om een goede oorafdruk te krijgen. Er blijken echter meer factoren te zijn waarmee rekening moet worden gehouden. Recent onderzoek naar nieuw afdrukmateriaal dat op de markt is gebracht, toont dat aan.
30
van het NVAB bestuur
Mr. J.F.H. (Koos) Voogt
30
Agenda