2012

Inhoudsopgave De Audiciens
Jaargang 6
Nummer 1/februari 2012

Pagina:

Inhoud:
5

Star seminar: Evaluatie van de hoortoestelaanpassing
Op 14 en 26 november 2011 werd in het nbc te nieuwegein het Star-seminar georganiseerd in een nieuwe opzet. onder de titel ́evaluatie in de hoortoestelaanpassing ́ werd een programma gepresenteerd dat goed aansluit bij de praktijk van de audicien. Naast drie plenaire presentaties konden de deelnemers
 3 workshops kiezen uit een aanbod van 9 door deelnemende leveranciers verzorgde parallelsessies. De plenaire sessies betroffen algemene en nieuwe ontwikkelingen m.b.t. hoortoestelevaluatie.

7
Meetinstrumenten binnen de evaluatie dr. Monique Boymans
Met de komst van de triage-audicien is het traject dat de cliënt aflegt veranderd. De pluis/niet-pluisbevinding door de audicien bepaalt of de cliënt al dan niet naar huisarts, KNO-arts of audiologisch centrum wordt verwezen. Als de cliënt niet wordt verwezen en er dus geen controle van de aanpassing meer is, wordt het nog belangrijker om zelf de kwaliteit van de hoortoestelaanpassing te waarborgen en controleren. Dr. Monique Boymans, een van de co-auteurs van het AZOS-rapport, geeft aan dat kwaliteitsevaluatie van het aangemeten hoortoestel belangrijk is. KIST (Kwaliteits Instrument Slechthorenden Transmuraal) is een gestandaardiseerd kwaliteitsinstrument voor de evaluatie van hoortoestelaanpassingen. Het kan de audicien helpen om zijn eigen aanpasresultaat objectief te evalueren.
9

Evaluatie van de hoortoestelaanpassing dr. Sophia E. Kramer
De vraag wat gehoor en cognitie met elkaar te maken hebben wordt in de derde en laatste plenaire sessie beantwoord door dr. S.E. (Sophia) Kramer. Op basis van het toonaudiogram is heel moeilijk te voorspellen waarom mensen met een vergelijkbare hoorbeperking in een vergelijkbare situatie met een vergelijkbare revalidatie een totaal verschillende beleving hebben van hun beperking. horen is kennelijk méér dan alleen het waarnemen van het geluid en er zijn veel factoren die mede bepalend zijn hoe iemand zijn gehoorverlies ervaart. Zo is er steeds meer bewijs dat ook de verwerking van auditieve informatie een belangrijke rol speelt bij het verstaan van spraak. Dit is vooral het geval als mensen moeite hebben met spraakverstaan en een gehoorverlies moeten compenseren. Met een spraak-in-ruis test is dit probleem in enige mate te voorspellen.

11

Evaluatie van de hoortoestelaanpassing parallelsessies
Het bestuur en de na-en bijscholingscommissie van Star heeft de evaluatieformulieren van de afgelopen seminars geëvalueerd en geconcludeerd dat de opzet van het seminar een meer interactief karakter moet krijgen waarbij de onderwerpen moeten aansluiten op de praktijk en het vak  ́audicien ́. In workshops/ parallelsessies kunnen audiciens kennismaken met producten die in de dagelijkse praktijk belangrijk of praktisch zijn, maar die niet altijd op de werkvloer bekend zijn. Van de gelegenheid om in kleinere groep te discussiëren, vragen te stellen of een mening te uiten werd dankbaar gebruik gemaakt.

15

1987-21012: 25 jaar Laboratorium Formaat!
De aanleiding voor dit gesprek was de eerste bestelling van een oorstukje, 25 jaar geleden door Koos Klein bij het net opgerichte Laboratorium Formaat op 16 maart 1987. Toen Petra Spigt haar opleiding tot edelsmid en industrieel ontwerper voltooide droomde ze niet van een carrière in oorstukjes. Ze was handig, handvaardig, nauwkeurig en vormbewust. Omdat er brood op de plank moest komen ging ze in 1978 aan de slag bij laboratorium ‘Jager’ in Amsterdam waar ze in plaats van kunstige sieraden leerde om oorstukjes te vervaardigen voor hoorapparaten. 25 jaar geleden richtte ze Laboratorium Formaat op waaraan ze samen met Peter Melchers en Ronald Kleinenbroich leiding geeft.

19

Congres Britisch Academy of Audiology conferentieverslag

Naast onderzoek in eigen land kan een kijkje over de grens ook heel leerzaam zijn. Kennisname van praktijken en onderzoek in andere landen kan door het uitnodigen van gastsprekers zoals op NVA-congressen en StAr-seminars, maar de nieuwsgierige audicien kan ook zelf afreizen.


In november 2011 kwam de Britisch Academy of Audiology bijeen in Venue Cymru, Llandudno in Wales. (Gelukkig was de voertaal Engels!) In een interactieve opzet met  ́topic cafés ́ (informele werklunches met een kleinere groep collega ́s en sprekers), workshops en internationale sprekers konden de deelnemers optimaal participeren om zoveel mogelijk kennis en ervaring op te doen voor het effectief oplossen van hoorproblemen. Met als hoofdonderwerp  ́Inspired by change ́ was de doelstelling: verschillende perspectieven bieden op de veranderingen die gaande zijn

binnen de audiologie. Een van onze redacteuren was erbij en vatte een deel van het programma samen.


25

Een nieuwe Hoorbeleving
De hoortoestellenwinkel van vroeger leverde voor bezoekers geen bijzondere ervaring op. Er werd een hoorapparaat geleverd met service en misschien advies en dat was dat. Die tijd ligt met de huidige ontwikkelingen op het vakgebied, zowel vakinhoudelijk als technisch, ver achter ons. De cliënt kan bij de audicien terecht voor veel meer dan alleen een hoortoestel. De audicien is een eerste aanspreekpunt geworden bij (h)oorzaken. triage, advies, hoortoestellen, aanpassing, begeleiding, voorlichting, preventie en randapparatuur, de audicien is de vakman waar de cliënt terecht kan. Niet alleen bij een expertisecentrum als Oorakel* kunnen producten worden gezien en uitgeprobeerd. Steeds meer audiciens hebben een groeiende collectie artikelen waar de cliënt gebruik van kan maken ‘testklaar’ staan. Makker Hoorspecialisten gaat nog een stapje verder en introduceert de ‘Hoorbeleving’: groeien, iets nieuws ervaren, mensen ontmoeten, state-of-the-art producten proberen. Op 11 januari opende Makker Hoorspecialisten in Huizen de deuren voor een nieuw concept in een bijzondere ambiance. De Audiciens was uitgenodigd om zelf te ervaren wat zij hieronder verstaan.

27

Da Vinci College
Het Da Vinci College ROC Zuid-Holland Zuid verzorgt ruim 400 verschillende beroepsopleidingen (mbo en hbo), bedrijfsopleidingen en cursussen voor volwassenen. Door hechte samenwerking met bedrijfsleven en instellingen is maatwerk mogelijk. Leervragen én wensen van de partners in het bedrijfsleven zijn het uitgangspunt. Leeropdrachten sluiten nauw aan op de beroepspraktijk en de maatschappelijke realiteit en dit houdt het onderwijs actueel en innovatief. Het Da Vinci College heeft al enige jaren ervaring in ‘onderwijs op maat’ aan medewerkers van enkele grote audicienketens. De opleiding is nu ook toegankelijk voor anderen. De audiciens sprak met Co Bliekendaal (account- en contractmanager) en Frido Pennings (domein gezondheidszorg, projectmanager onderwijs) over het opleiden van audiciens aan het Da Vinci College.

28

Da Vinci audiciencongres: de triage-audicien in de praktijk
Op 21 januari was de audiciens in Dordrecht bij het eerste Da Vinci audiciencongres ‘de triage-audicien in de praktijk’. Ruim 130 medewerkers van de grote ketens Beter Horen, Specsavers, Schoonenberg Hoorcomfort, Van Boxtel Hoorwinkels en ook van zelfstandige HoorProfswinkels waren naar dit congres gekomen dat Star-audiciens ook nog eens 30 accreditatiepunten opleverde. Organisator en dagvoorzitter Co Bliekendaal heette iedereen hartelijk welkom op dit mede door de sponsoren Bernafon en Audio Service mogelijk gemaakt congres. Het ochtendprogramma bevatte een vakinhoudelijk deel. Na het lunchbuffet kwamen Marketing en Timemanagement aan de orde.

28

Kennis op Kno-gebied
Oud KNO-arts drs. Roelf Backus spreekt over eenvoudig onderzoek en gecompliceerde behandelingen. Hij legt voor iedereen begrijpelijk uit hoe het oor is opgebouwd en hoe wij horen. Ook wordt geleidingsverlies en perceptieverlies belicht. Voor de audicien is de stemvork (512 hz met voet) voor een eerste screening van het gehoor een uitermate handig hulpmiddel. Stemvorkproeven van Weber en Rinne differentiëren tussen perceptie- en geleidingsverlies en daarmee is snel duidelijk of de cliënt moet worden doorverwezen. Er wordt kort ingegaan op de overeenkomsten tussen ogen en oren en de audicien leert hoe ooroperaties bij een cliënt te herkennen zijn. Het mag duidelijk zijn dat audiciens met het aanpassen van hoortoestellen de belangrijkste therapie van een perceptieslechthorendheid in handen hebben voor een sterk groeiende doelgroep.

30

Audiologische kennis
Drs. Peter Kraft besprak de vaak onderschatte rol van de visus bij de revalidatie van slechthorenden.
Nadat hij 25 jaar als audioloog verbonden is geweest aan het AC Friesland kwam hij in 2008 als klinisch fysicus bij Koninklijke Visio. Daar realiseerde hij zich het specifieke karakter van de dubbele handicap. Audiciens moeten aandacht hebben voor de rol van de visus bij de slechthorende klant omdat zij op een andere manier beroep doen op hun gehoor dan mensen met een normale visus. Ongeveer 20% van de thuiswonende ouderen heeft een gehoorprobleem én een visusprobleem. Dit zijn ongeveer 30.000-35.000 mensen die de audicienpraktijk bezoeken. Met ouder worden nemen ook oogklachten toe.

31

Time management
Zit er meer dan 24 uur in één dag? De in Antwerpen geborenRoel van der Wiele is al 20 jaar actief in communicatie-, verkoop- en managementtrainingen. Hij biedt filosofische aspecten van een harmonieus leven, leert hoe een gezond spanningsveld is te creëren tussen wat jij wilt en wat anderen willen en noemt valkuilen die je tijd stelen: hoe je ze kunt bevechten en welke oplossingen realistisch zijn. Zelf spreekt hij over ‘no-time management’, een wegwijzer naar de kwali-tijd van het professioneel én privéleven.

33

Marketing
‘Succesvolle organisaties zijn goed in het bedienen en verwennen van hun klanten. Alleen op die manier maakt u van klanten en van relaties ambassadeurs.’ Met humor bespreekt bedrijfseconoom en marketingman ‘pur sang’ Jos Burgers waar het allemaal om draait: de klanten behandelen als mensen. Met inspirerende en verrassende praktijkvoorbeelden houdt hij de aanwezigen een spiegel voor en geeft hij tips waarmee iedereen direct mee aan de slag kan. Succes zit niet in het product of de dienst, maar vooral in zaken als respect, aandacht en waardering voor de klant. Ook zijn emoties die een klant ervaart tijdens het gebruik van een product een factor voor succes. Belangrijk is dan ook hoe een bedrijf de belevingsmarketing in praktijk brengt. Om een sfeer te creëren waardoor een upgrading plaatsvindt van product en bedrijf is een andere manier van denken nodig. De ultieme beloning daarvoor is niet alleen meer rendement, maar nog iets veel mooiers: de waardering van de klant.

34

De klant aan het woord…
Waarom wachten veel mensen met een bezoek aan de audicien terwijl ze al een tijd merken dat het gehoor niet meer is wat het is geweest? Dit is een typisch een vraag voor Thamar Verhaar en Ingrid Wendel. Thamar Verhaar ontwikkelt productconcepten bij Welldesign, een industrieel ontwerpbureau voor productontwikkeling. Ir. Ingrid Wendel ontwerpt vanuit haar bedrijf mrs. Slocombe dienstverleningsconcepten gebaseerd op het perspectief vanuit de klant. Samen doen zij co-creatie: een methodiek om onuitgesproken behoeften en sluimerende problemen naar boven te halen door samen met betrokkenen een vraagstelling in kaart te brengen, innovatieve ideeën te laten opborrelen en van daaruit een mogelijke oplossing te formuleren.

35

Oorveilig
Met het oorveilig-keurmerk voor clubs en poppodia is er een doorbraak in het aanpakken van gehoorschade bij muziekliefhebbers. De Nationale Hoorstichting, club Judge (officieel keurmerk voor clubs) en innovatiebedrijf Bloei lanceerden Oorveilig in december 2011. Dit nieuwe keurmerk biedt een totaalpakket van concrete maatregelen, zoals het verminderen van het geluidsniveau, het aanbieden van goede gehoorbescherming en actieve voorlichting aan bezoekers en medewerkers. Deelnemers aan het keurmerk kunnen zo het risico op gehoorschade bij bezoekers en personeel fors reduceren. Het keurmerk is het praktische vervolg op de papieren afspraken die eerder dit jaar zijn vastgelegd in het convenant tussen de Nationale Hoorstichting en de muziekbrancheorganisaties VVEM en VNPF.

36

NVAB: Minister beantwoordt brief van NVVS Paul Valk
De Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden, NVVS, heeft de minister van VWS op 11 juli 2011 een brief gestuurd waarin haar wordt verzocht haast te maken met het afschaffen van de vergoedingslimieten voor hoortoestellen. Daartoe had het college voor Zorgverzekeringen (CVZ) de minister in 2010, en nog eens in 2011, geadviseerd. Het afschaffen van de maximale vergoeding zou zorgverzekeraars prikkelen om scherper in te kopen en dat zou dan weer leiden tot goedkopere hoortoestellen en een lagere eigen bijdrage voor slechthorenden.

38

101 antwoorden op 101 nieuwe vragen
́101 vragen over oorsuizen en andere hoorproblemen ́ is een nieuw boek in de 101-vragen serie van de Nationale Hoorstichting. Het eerste boek verscheen vorig jaar onder de titel  ́101 vragen over horen ́. In het nieuwe boek worden 101 antwoorden gegeven op vragen over verschillende gehooraandoeningen: tinnitus, ménière, hyperacusis, otosclerose en brughoektumor. Directeur van de Nationale Hoorstichting Herman ten Berge, overhandigde het eerste exemplaar aan Marco Veenhuis van Widex, medeparticipant van het boek. Naast Widex steunden de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS), de Nederlandse Stichting voor het dove en Slechthorende Kind (NSDSK) en HoorProfs (koepelorganisatie voor onafhankelijke, zelfstandige vakaudiciens) de realisatie van het boek.

39 Column Wederhoor: Net Nederlanders
Paul Valk
40

Gehoor in onderzoek 2011
Er is een nieuwe brochure ‘Gehoor in onderzoek’ verschenen. Deze zesde editie geeft een overzicht van het huidig wetenschappelijk gehooronderzoek in Nederland. Gehoor in onderzoek 2011 telt 160 projectbeschrijvingen waarvan 42 nieuwe projecten. De brochure is tot stand gekomen onder auspiciën van het HoorPlatform en is verkrijgbaar bij de Nationale Hoorstichting.

41
Column GAIN: Hoortoestellen uit de wachtkamer
Hans van Pagée
42 Agenda 


Nummer 2/mei 2012

Pagina:

Inhoud:
5

AudiologyNOW! 2012
‘Audiology means business’. Dat was het thema van AudiologyNow!, de jaarlijkse conferentie van de American Academy of Audiology (AAA) die van 28 – 31 maart werd gehouden in Boston. Voor de deelnemers betekende dit naast noviteiten op het vakgebied ook uitvinden welke onderwerpen in de belangstelling staan van top-onderzoekers. De AAA noemt patiëntenzorg, succes, vakontwikkeling en het bieden van buitengewone leermogeijkheden haar ‘business’.
Omdat met name cliënten ónze ‘business’ zijn, is doorlopende educatie m.b.t. nieuwe kennis en vaardigheden belangrijk voor goede cliëntenzorg.
Of je nu werkgever bent of werknemer, er zijn gemeenschappelijke doelen die van groot belang zijn om succesvol te kunnen werken, zoals cliëntmanagement, best practices, budgetten en wettelijke vereisten, ondersteuning, cliënttevredenheid, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Tijdens meetings kunnen collega’s leren van elkaar en horen wat de ander doet in bedrijfsvoering en hoe men tegemoet komt aan de behoeften van een groeiende cliëntengroep. Audiciens en audiologen moeten grip houden op de toekomst door goed geïnformeerd en betrokken te zijn.

12

NVA Voorjaarsvergadering: de audiometrische triage
Op het terrein van de audiologie zijn meerdere beroepsgroepen actief. De klinisch-fysicus audioloog is er één van, en in de Nederlandse Vereniging voor Audiologie (NVA) zijn ook ‘algemene’ audiologen, MBA audiologen, KNO-artsen, audiologisch assistenten, akoepedisten, logopedisten en een enkele audicien opgenomen. Dé StAr-audicien die is bijgeschoold tot triage-audicien is voor sommigen binnen de (para)medische gezondheidszorg een vreemde eend in de bijt. Als je goed met elkaar wil samenwerken moet duidelijk zijn waar ieders grens ligt én je moet kunnen vertrouwen en bouwen op het werk van de ander. Op 26 april bood de voorjaarsvergadering van de NVA een programma waarin de leden op de hoogte werden gebracht van de verschillende ontwikkelingen in triage door de audicien, vooral met het oog op het aangeven van de grenzen en de kennis en kunde die mag worden verwacht.

19

Bepaling van de geluidsversterking op basis van een rekenregel Ton van der Zeijden
Als spraak een bepaalde tijd wordt geregistreerd en op frequentie wordt geanalyseerd, dan wordt een lange-termijnspectrum van lopende spraak verkregen. Dit spectrum wordt gebruikt bij de bepaling van de doelversterking op basis van een rekenregel.
Tijdens het StAr-congres van november 2011 werden vragen gesteld over het nut van de bepaling van de geluidsversterking van het hoortoestel op basis van een rekenregel.
In dit artikel wordt niet besproken hoe de doelversterking wordt gecontroleerd, maar waarom deze tot stand is gekomen.
Met vriendelijke toestemming van de uitgever is aan de hand van een op verschillende manieren bewerkt geluidsfragment van de luister-CD ‘De kleine prins’ geprobeerd het belang van goed versterkte spraak aan te geven. Dit verhaal van Antoine de Saint-Exupérie gaat over een vliegenier die in een woestijn wakker wordt... meer vertel ik niet, maar het verhaal beveel ik u van harte aan!
Dit fragment is in de verschillende bewerkingen te beluisteren via de website van De Audiciens: www.deaudiciens.nl.

22

Audicienvereniging Nederland een feit!
Op het moment dat De Audiciens bij de drukker ligt zal de Audiciensvereniging Nederland opgericht worden. Deze vereniging zal de naam Audined dragen. (www.audined.nl)

23

persberichten
Unitron hearing B.V. schenkt €7.500 aan Hulphond Nederland
Ongehoord Hard
Oorakel nieuwe stijl
Koninklijke onderscheiding voor Herman ten Berge
Nieuwe directeur Nationale Hoorstichting

26

Hoorprofs audiciencongres 21 april 2012
‘Opleiden binnen de audicienbranche’ was de ondertitel van het recent gehouden Hoorprofscongres. In het Da Vinci College in Dordrecht werden de audiciens een zaterdag lang op plezierige, cabareteske maar zeer informatieve wijze bezig gehouden. Presentaties van drs. Peter Kraft, klinisch fysicus audioloog, en Jos Burgers, bedrijfseconoom en ‘marketing man’, waren eerder te zien op het Da Vinci Audiciencongres van 21 januari, maar de wijze waarop beide heren de zaken voor het voetlicht brengen is zeker voor herhaling vatbaar. (Op 12 mei gaven beide heren ook weer acte de présence op het audicienscongres ‘triage in de audicienpraktijk’) Daarnaast was er een presentatie van Tineke de Jong m.b.t. opleiden en opleidingsmogelijkheden van audiciens binnen het ROC Da Vinci en een Lagerhuisdebat n.a.v. stellingen over de positie van de vakaudicien waaraan de deelnemers actief konden deelnemen o.l.v. Angelique van Riet van Universal Flirting Company. De dag werd mede mogelijk gemaakt door verschillende sponsoren, Hoorprofs en het Da Vinci College.

31

persberichten
HoorProfs en NVVS werken samen aan goede hoorzorg
Meer inzicht door klantervaringen
NVVS onder de aandacht brengen
Dit jaar géén Week van het Oor!
De audicien staat centraal!

33

Workplace management
Audiciens in bijna alle praktijksituaties hebben wel eens te maken met uitdagend of hardnekkig gedrag zoals patienten die resoluut nieuwe technologie afwijzen of medewerkers/leerlingen waarbij de service naar de klant ‘voor verbetering vatbaar is’. Hiervoor moeten zij dan een oplossing vinden.
Dit gedrag beïnvloeden, de mogelijkheden om veranderingen door te voeren in de audicienspraktijk, zijn ondergebracht in het zogenaamde Influencer Model. Dit werd gepresenteerd tijdens het AAA-congres in Boston (maart 2012) door Candace Bertotti, MPA, PMP en lid van de VitalSmarts™ Facilitator Faculty.
Het management-beïnvloedingsmodel is gebaseerd op meer dan 50 jaar sociaal wetenschappelijk onderzoek en is een praktisch hanteerbaar model voor gedragsverandering op de werkvloer dat uiteindelijk leidt tot een beter resultaat voor de cliënt.

36

In gesprek met Peter Raggers, voorzitter Stichting Plotsdoven
Als iemand zegt slechthorend te zijn, weet een audicien dat dit weinig zegt over de mate van gehoorverlies en het gehoorverlies zelf en al helemaal niets over de dagelijkse problemen die dit  gehoorverlies met zich meebrengt. Onderlinge verschillen tussen slechthorenden en doven zijn groot: een licht of zwaar verlies, aangeboren of verworven, meer of minder ‘behandelbaar’, meer of minder belastend in sociale en maatschappelijke contacten…
Plots- en laatdoven vormen een groep die speciale aandacht verdient, óók van de audicien. Daarom sprak De Audiciens met Peter Raggers, voorzitter van de Stichting Plotsdoven. Dit gesprek werd ondersteund door schrijftolk Margot de Vreede: een mogelijkheid waarvan veel meer slechthorenden gebruik zouden moeten maken.

39

En de winnaar is……
Leveranciers onderscheiden zich graag met kwaliteit van hun product en de daarmee verbonden dienstverlening. Dit geldt ook voor leveranciers van hoortoestellen. Om op dit terrein de mening van de klant te peilen voert brancheorganisatie GAIN jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uit. Via een online-vragenlijst kan de audicien een oordeel geven over zaken als productassortiment, servicedesk, reparatie en dienstverlening.
Om het maatschappelijk draagvlak voor deelname aan het KTO te vergroten werd onder de respondenten een prijs van €1000,- verloot om te besteden aan een goed (hoor)doel. Winnaar werd Schoonenberg Hoorcomfort Rosmalen. Het goede doel is het plaatselijk theater waar nog geen goede voorzieningen zijn voor doven en slechthorenden.
De Audiciens sprak met StAr audicien Jan Oomen, filiaalhouder van Schoonenberg Hoorcomfort en Ron Cretier, directeur van Sociaal Cultureel Centrum ‘Perron-3’, over wat deze prijs voor het theater in Rosmalen betekent.

41

Tinnitus en hyperacusis therapy masterclass, Ward Soeters, audicien
Van 12 tot en met 16 maart 2012 heeft op Birkbeck College University of London de masterclass Tinnitus & Hyperacusis therapy plaatsgevonden. De cursus werd gegeven door Hashir Aazh, bsc, Mscm Audiologist & tinnitus specialist. Gastsprekers waren prof. Brian C.J. Moore, prof. Deepak Prasher, Dr. Roland Schaette, Dr. Don McFerran en Dr. Eliza M. Tucker. Zij hebben vanuit hun specialisme een bijdrage geleverd over het onderwerp.

43 Column Wederhoor: Handig
Paul Valk
45 Column GAIN: Tevreden klanten
Hans van Pagée
46 Agenda 


Nummer 3/Augustus 2012

Pagina:

Inhoud:
3 Voorwoord
5

Audicien Vereniging Nederland is een feit!
Op 31 mei 2012 is de Audicien Vereniging Nederland ‘Audined’ opgericht. Het initiatief tot het oprichten van een onafhankelijke Nederlandse vakvereniging werd genomen door de audiciens Adriaan Wolter, Rudi Struijk, Erik van Wijngaarden, Michel Makker en Arno de Jong. Zij vormen het bestuur en willen met Audined een vereniging realiseren waarin audiciens zich niet alleen samen sterk maken voor kwaliteit, professionaliteit en uitgebalanceerde dienstverlening, maar waarmee zij vooral ook samen sterk staan en kunnen meebeslissen over het vak m.b.t. zaken als inhoud, opleiding en regelgeving. Naar de mening van de oprichters is dit hard nodig.
Via Audined kunnen audiciens meebeslissen over de toekomst! Als onafhankelijke organisatie streeft Audined naar een open en transparante vertegenwoordiging van de audiciens in Nederland. Daarnaast heeft Audined inmiddels contact gelegd met een groot aantal andere organisaties en deskundigen die het vakgebied delen om samenwerking te bevorderen.

6

Het wie en wat van AudiNed
Audicien ben je niet zomaar. Ook al is de titel (nog) niet beschermd, er is wél een registratie die pas kan gebeuren als aan strenge voorwaarden is voldaan. Een geregistreerde audicien is geen hoortoestellenverkoper maar een vakman in hoortoestelaanpassing. Dat brengt een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee met betrekking tot o.a. de keuze van het product, aanpassing en begeleiding van de cliënt.
Vakinhoudelijk moet de audicien zich houden aan door anderen opgestelde regels en voorschriften. Dat audiciens niet zelf kunnen (mee)beslissen is omdat zij voor overheid, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en andere instanties geen gesprekspartner zijn. Audiciens zijn namelijk niet georganiseerd in een vakvereniging. Daarom is AudiNed opgericht. ‘De Audiciens’ sprak met Rudi Struijk en Erik van Wijngaarden die deel uitmaken van het oprichtingsbestuur: ‘Als de audicien wil meebeslissen over de inhoud en uitoefening van het vak, de eisen en voorwaarden, na- en bijscholing en meer, dan is een vakvereniging het antwoord.
Het oprichtingsbestuur van AudiNed heeft een begin gemaakt, de volgende zet is aan alle  audiciens in Nederland: word lid en doe mee!’

8

‘Betreft Voorjaarsnota 2012 BZ/2012/283M’
“De Voorjaarsnota 2012 is de eerste rapportage van het kabinet over de uitvoering van de begroting 2012. Hierin geeft het kabinet een overzicht van de wijzigingen voor het begrotingsjaar 2012 ten opzichte van de Miljoenennota 2012. Deze bijstellingen zijn gebaseerd op nieuwe macro-economische ramingen uit het Centraal Economisch Plan (CEP) 2012 van het CPB en inzichten over de begrotingsuitvoering. Daarnaast bevat deze Voorjaarsnota een nadere invulling van de maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013, zoals toegezegd in het debat van 26 april jongstleden.
De uitvoering van de begroting 2012 wordt gekenmerkt door budgettaire krapte en forse tegenvallers, met name in de werkloosheidsuitkeringen en gezondheidszorg. Ondanks de problematiek is het gelukt het uitgavenkader voor dit jaar te sluiten.(…)”
De Voorjaarsnota biedt ook een overzicht en invulling van de maatregelen m.b.t. het begrotingsakkoord voor 2013. Implementatie van het grootste deel van de maatregelen en de benodigde wet- en regelgeving wil het kabinet al voor de zomer geheel hebben afgerond.

10

Relevante veranderingen in wetgeving
De wetgeving gericht op zorgverzekering en zorgverlening is al lang in beweging. Ook m.b.t. de hoorzorg is veel veranderd en per 1 januari 2013 treedt een aantal nieuwe regels in werking. Wat hierbij onopgemerkt gebleven lijkt, is het bericht dat de mogelijkheid om restitutie te krijgen van zorg die is ingekocht bij een niet-gecontracteerde leverancier ‘om zeep wordt gebracht’. Dat is van groot belang, aangezien zorgverzekeraars duidelijk bezig zijn om het aantal contracten (ook voor hoorzorg) te beperken.
Paul Valk stelde vanuit de branchevereniging NVAB een nota op m.b.t. in Nederland vastgestelde wijzigingen in inhoud en vergoeding van hoorzorg per 1 januari 2013. De Audiciens heeft een aantal belangrijke punten op een rij gezet.

12

Age van Dijk neemt afscheid
In de 38 jaar dat Age van Dijk werkte bij Veenhuis Medical Audio is er op audiologisch gebied veel veranderd. Hoortoestellen waren in 1974 groot, grof en lelijk, het beroep van audicien stond nog in de kinderschoenen en audiologie was een relatief nieuw vakgebied. Gaandeweg kreeg het gehoor meer aandacht van onderzoekers, overheid, zorgverleners en zorgverzekeraars. Recente ontwikkelingen in wet- en regelgeving, technische mogelijkheden en kostenbeheersing bieden ruimte voor creatieve oplossingen. Kwaliteit en originaliteit worden belangrijk om klanten te krijgen en te houden. Maar Age van Dijk heeft het altijd al als een uitdaging gezien om nieuwe producten goed voor het voetlicht te brengen, om mensen te enthousiasmeren en hun leven aangenamer te maken. Een bescheiden, ter zake kundig en bevlogen man als het gaat om zijn passies. Heel veel mensen in ons vakgebied kennen Age van Dijk en vinden hem aardig. De Audiciens sprak met hem en weet nu waarom: het draait bij Age altijd om de mens.

14

7th Widex Paediatric Congress
Het 7e Widex-congres over kinderaudiologie vond plaats op 4 juni 2012 in Como, Italië. Een groot gezelschap van audiologische professionals luisterde naar internationaal befaamde sprekers over ‘ouderbegeleiding’, ‘het omgaan met gehoorverlies bij jonge kinderen’ en ‘versterking bij atypische pathologie’, onder voorzitterschap van Dr. Robert Sweetow en Dr. Catherine Palmer. Het programma bood ook gelegenheid tot discussie en (hernieuwde) kennismaking met internationale collega’s en vakgenoten.
Een aantal presentaties is geregistreerd op video. Video-presentaties en beschrijvingen van de workshops zijn beschikbaar via Widex Learn, www.widex.pro/7PC.

20

Goed, beter, best – interview met audicien Piet van Hees
’Ik hoef niet de beste audicien van Nederland te zijn, maar wel de beste audicien die Piet van Hees kan zijn!’
Deze uitspraak is van Piet van Hees, triage-audicien bij Schoonenberg. Hij stond in het allereerste nummer van De Audiciens toen zijn toenmalige werkgever Streukens Hoorapparaten werd verkozen tot Leerbedrijf van het jaar 2006: ‘Als ik een label zou moeten plakken op Streukens, dan is het “kwaliteit”. Zowel in service en kennis als in betrokkenheid en personeelsbeleid. Elk bedrijf krijgt het personeel dat het verdient. (…)’ , zei hij toen.
Sinds 2006 is er alweer veel veranderd in de branche. Er is fors na- en bijgeschoold, het onderwijs is geheel vernieuwd, er is een veldnorm en een NOAH-protocol, er is wet-en regelgeving en er zijn eisen van zorgverzekeraars. Desondanks wordt de branche nog altijd onder vuur genomen in consumentenrubrieken. Na Readers Digest en Radar is het dit keer een ‘special’ Horen, zorg of commercie? in het consumentenblad Kassa!.
Piet van Hees ging nooit weg bij Streukens, maar kwam door reorganisatie terecht bij Schoonenberg. Zijn mening over ‘grote ketens’ heeft hij sindsdien bijgesteld op basis van ervaring. Op enkele uitzonderingen na is de kwaliteit van de afzonderlijke vestigingen goed, soms beter, soms zelfs best. Bedrijfsprotocollen geven een richtlijn, maar de audicien op de werkvloer bepaalt uiteindelijk de kwaliteit.

23

Uganda, een reisverslag Hans Schneider
Op 4 februari 2012 is onder leiding van Roland Zweers een aantal Nederlandse audiciens naar Uganda vetrokken met de volgende doelen:
-  een tweetal scholen voor doven en gehandicapten voorzien van o.a. hoortoestellen,
-  de aftrap verzorgen voor het plaatsen van een hekwerk rondom één van de scholen,
-  het afgeven van een gebruikte audio- en tympanometer aan een KNO-arts in Kampala,

en als laatste onderzoeken hoe we een goed geolied controle- en begeleidingstraject voor het volgen van deze kinderen kunnen opzetten

25

Een machine heeft geen ‘Fingerspitzengefühl’
Ook in de wereld van oorstukjes maakt voortschrijdende automatisering zaken makkelijker, goedkoper en snel reproduceerbaar. Oorstukjesscanners, video-otoscopie met 3D-scan, digitale afdrukken die direct van audicien naar laboratorium kunnen worden verstuurd… er hoeft nauwelijks een mens aan te pas te komen. Accuraat wordt oorschelp en gehoorgang in beeld gebracht en digitaal zijn eventueel kleine aanpassingen mogelijk. Dan is het de beurt aan de computergestuurde machine die desnoods ’s nachts in hoog tempo oorstukjes kan vervaardigen die de volgende ochtend kunnen worden bijgewerkt en klaargemaakt voor verzending.
Dit is allemaal prachtig, maar niet voor iedereen! Wat als er bovengemiddelde problemen zijn met oorschelp en/of gehoorgang? Wat als er speciale aandacht nodig is en de pasvorm van het oorstukje weliswaar perfect is, maar toch niet voldoet? Dan zijn er specialisten nodig met gedegen kennis van zaken om deze problemen op te lossen: met de hand, met gevoel en met verstand.
Laboratorium Formaat wil oorstukjes vervaardigen in een kwalitatief hoogstaande en innovatieve productielijn van vakmensen die gebruikmaken van technische apparatuur maar nooit de regie uit handen geven. Soms maakt ‘werken op gevoel’ een groot verschil.

26

Schrijf het maar op?!
1 op de 10 Nederlanders heeft moeite met lezen en schrijven. Dat zijn anderhalf miljoen mensen en hiervan is de meerderheid autochtoon. Laaggeletterdheid brengt een aantal (medische) problemen met zich mee en kost de gezondheidszorg jaarlijks 61 miljoen euro. Volwassenen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen kunnen niet meekomen in de maatschappij. Het invullen van formulieren of het lezen van instructies, bijsluiters of verwijsbrieven is een probleem.
Omdat in veel gevallen informatie en instructie voor slechthorenden ter ondersteuning ook schriftelijk wordt aangeboden, is het belangrijk er zeker van te zijn dat deze informatie niet alleen gelezen, maar ook begrepen kan worden. Als audiciens rekening houden met mogelijke laaggeletterdheid van hun cliënten kan dit bevorderlijk zijn voor het verloop van de auditieve revalidatie.
De Gezondheidsraad adviseerde in september 2011 de minister van VWS onder meer om zorgverleners te leren hoe zij laaggeletterde patiënten kunnen herkennen en effectief met hen kunnen communiceren.
In een gesprek met Marlies Olthuis, themamanager Bedrijven en (tijdelijk) Gezondheid bij Stichting Lezen & Schrijven, wordt duidelijk dat herkenning en verwijzing van laaggeletterdheid een belangrijke eerste stap is in het terugdringen van het probleem.

30

NHS 2012
De AHS 2012 Conferentie richt zich op vroege identificatie en behandeling van auditieve stoornissen en auditieve revalidatie bij volwassenen. Hiervoor kwamen professionals uit de audiologische wereld in Como (Italië, 5-7 juni) bij elkaar om hun expertise en kennis te delen en de afstand tussen onderzoek en klinische praktijk te overbruggen, met als gemeenschappelijk doel het verbeteren van hoorzorg aan volwassenen. Mede hiertoe werd de International Working Group on Adult Hearing Screening opgericht; een netwerk waarbinnen collega’s uit verschillende disciplines de krachten kunnen bundelen en kunnen samenwerken om kennis te vergroten en de zorgstandaard voor het toenemend aantal ouderen met hoorproblemen te verhogen.
De NHS omvatte naast het 2e internationale conferentie ‘Gehoorscreening bij volwassenen’ ook een symposiumdag over kinderaudiologie.

34

Tinnitus: ontstaan en behandeling Noor Bremmers
Iemand die zich intensief bezighoudt met het ontstaan van tinnitus en de behandeling ervan is prof. Dr. Robert Sweetow, die sinds 1991 verbonden is aan de Universiteit van Californië, in San Francisco. Hij geniet op dit gebied internationaal veel aanzien, heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan en is een veel gevraagd spreker.
Sinds enkele jaren werkt hij samen met Widex, enerzijds aan literatuur over tinnitus, anderzijds aan een behandelmethode waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van het Widex Zen-programma (WZT).
De introductie van WZT, die voor dit najaar staat gepland, was aanleiding om prof. Sweetow bij Veenhuis Medical Audio in Gouda uit te nodigen voor een lezing. Het aantal inschrijvingen was zo groot dat de cursusruimte tot twee keer toe volledig was gevuld; het onderwerp lijkt dus zeker te leven onder audiciens! Naast de presentatie van prof. Sweetow werd de ene dag een lezing gegeven door prof. Dr. Pim van Dijk uit Groningen over de oorsprong van tinnitus, terwijl de andere dag mevrouw Dr. Rilana Cima, psycholoog uit Maastricht, de resultaten presenteerde van haar onderzoek naar de meest effectieve behandelmethode voor mensen met tinnitus. Beide dagen werden afgesloten door Noor Bremmers van Veenhuis Medical Audio, die liet zien hoe het Zen-programma met behulp van de Widex-aanpassoftware kan worden ingesteld.

36

Samenvatting tinnitusonderzoek Rilana Cima
Een groep onderzoekers uit Maastricht, Leuven, Bristol en Cambridge heeft met een publicatie in het gezaghebbende medische tijdschrift The Lancet de effectiviteit aangetoond van een nieuwe therapie om de klachten ten gevolgen van tinnitus (oorsuizen) te verminderen.
Er bestaat geen behandeling die de tinnitus compleet wegneemt of geneest. Het onderzoek van Rilana Cima en haar collega’s levert echter aanwijzingen dat cognitieve gedragstherapie mensen met tinnitus helpt beter te functioneren. Deze onderzoeksresultaten zijn zo opzienbarend dat The Lancet een redactioneel commentaar aan de publicatie heeft gewijd, onder de titel ‘Tinnitus: The end of therapeutic nihilism’. Voor De Audiciens vatte Dr. Cima het onderzoek kort samen:
Gespecialiseerde tinnitus behandeling op basis van cognitieve gedragstherapie

38

Les van Petra Petra Spigt
Het grootste deel van de modern opgeleide audiciens heef les gehad van Petra Spigt. Haar laboratorium Formaat vervult al jaren een voortrekkersrol op het gebied van oorstukjes en aanverwante zaken. Het ontwikkelen en vervolmaken van kwaliteitsproducten is haar werk én haar hobby. Hierin komt Petra van alles tegen. De kennis die ze de afgelopen 25 jaar heeft opgedaan wil ze graag delen.
In De Audiciens bespreekt ze ‘dingen die ter tafel komen’. Deze keer biedt ze hulp bij de keuze van oorstukjes.

39

Column Wederhoor: Spijtoptanten Paul Valk
Je zult maar Nederlander zijn en voetballiefhebber, of tourvolger, of – erger nog – audicien. Dan is de zomer treurig begonnen. Toch was er ook nog goed nieuws. Niet wereldschokkend en het is u misschien ontgaan, maar toch …

41

Column GAIN: Uit eigen zak Hans van Pagée
De keuze van hoortoestellen is een hot issue geworden.

42 Agenda