2008

Inhoudsopgave De Audiciens
Jaargang 2
Nummer 1/januari 2008

Pagina:

Inhoud:
4
Van harte gefeliciteerd
7
Samen opleiden in de gezondheidstechniek: gewoon doen
Om de continuïteit en de actualiteit van de verschillende kleine vakopleidingen in de gezondheidstechniek te kunnen waarborgen is bundeling van krachten op verschillende gebieden noodzakelijk. Het is tijd voor actie!
Daarom werd op 5 oktober 2007 in Amersfoort een visie gepresenteerd van de brancheorganisaties op een nieuwe, gemeenschappelijke opleiding voor de gezondheidstechnische beroepen. Dit gebeurde op initiatief van het Platform Gezondheidstechniek, een overlegplatform van voorzitters van de gezondheidstechnische brancheorganisaties dat wordt gefaciliteerd door het SVGB kennis- en opleidingencentrum. Een ambitieus projectplan werd tijdens een bijeenkomst voorgelegd aan experts uit bedrijfsleven en onderwijs in de gezondheidstechnische branches om het draagvlak te peilen. ´De Audiciens´ mocht ook aanschuiven.
11
EUHA 2007…klein, kleiner,kleinst
´Hoortoestellen vielen altijd op. Nu zijn ze zo klein dat je ze nauwelijks nog kunt zien. Ongelooflijk!´
Deze uitspraak van Pernille Ribe uit Noorwegen in de Passion-brochure van Widex geeft heel duidelijk aan waar de hoortoestelfabrikanten mee bezig zijn. Het lijkt wel alsof de strijd nu echt is losgebarsten. De hoortoestellen worden kleiner en zijn stuk voor stuk technische hoogstandjes.
15
Symposium StAr: slechthorendheid op het werk
Niet alleen voor de binnenkort verplichte hoeveelheid accreditatiepunten, maar vooral met het doel kennis en kunde op peil te houden, bezocht een groot aantal audiciens de studiedag van StAr op 10 november in de Jaarbeurs te Utrecht. Volgens voorzitter Hans de Wit-Fleer valt dit onder de beroepsverantwoordelijkheid van de audicien als individu. Nascholing is verplicht voor blijvende registratie als vakaudicien. Eenmaal per jaar krijgen alle geregistreerde audiciens een overzicht van hun behaalde punten. Het systeem en de opbouw van accreditatie is na te lezen op www.audicienregister.nl.
Op deze studiedag met als thema ´Arbeid´ stond de werkende slechthorende centraal. Met een wirwar aan regels, instanties en mogelijkheden is behoefte aan overzicht voor alle betrokkenen. De kernvraag: ´hoe kunnen we als audicien samen met de cliënt het beste traject in?´ kan alleen worden beantwoord als goede, duidelijke en actuele informatie voorhanden is.
25
´Kapotte oortjes´, wat moet je ermee?
Arbeidscentrum Viataal is onderdeel van FAMA en richt zich op re-integratie van auditief/communicatief beperkten. Tweemaal per jaar organiseren zij een studiedag en 22 november werd een groep bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen op de hoogte gebracht van problemen die zich voordoen met slechthorendheid in relatie tot werk. Het inschatten van arbeids(on)geschiktheid van mensen met een auditieve/communicatieve beperking vraagt naast kennis van het beschikbare onderzoeksinstrumentarium ook inzicht in tal van bijkomende zaken. Het gaat vaak om een verborgen handicap waarvan de impact verder gaat dan het minder kunnen interpreteren van geluid.
Zo is een functiemogelijkhedenlijst (FML) een uitgangspunt. Het geeft geen beperkingen aan maar aandachtspunten ten opzichte van normaalwaarden. Een passende functie vinden, aansluitend bij de cliënt en zijn mogelijkheden, rolt niet zomaar uit een CBBS, het Claim Beoordelings Borging Systeem. Het betekent óók kijken op de werkplek omdat te vaak wordt gedacht aan een keuring en herplaatsing dan aan aanpassingsmogelijkheden in de bestaande werksituatie. De aanwezige artsen ervaren op deze dag dat het gaat om méér dan alleen ´kapotte oortjes´.
29
Nieuws van de Nationale Hoorstichting
30
Gevaar van muziekspelers voor consumenten in kaart gebracht
Nationale Hoorstichting
De Nationale Hoorstichting lanceerde op 21 september www.MP3check.nl, het resultaat van een samenwerkingsproject met de audiologische centra van het AMC en het LUMC, het ministerie van VWS en de Consumentenbond. Voor het eerst kunnen consumenten nu zelf controleren hoe veilig hun MP3-speler is voor het gehoor. De test koppelt de volumeniveaus van de speler en koptelefoon aan het individuele luistergedrag van de gebruiker. Producenten geven tot op heden nauwelijks informatie over volumeniveaus van hun spelers en de gevaren van blootstelling aan harde muziek.
31
Nieuwe declaratiestructuur LH307/LH308 van kracht per 01-01-2008
J. Schneider, Acusoft Informatisering BV
Waarschijnlijk heeft u al via diverse kanalen vernomen dat per 1 januari 2008 de nieuwe declaratie structuur LH 307 versienummer 5.2 met bijbehorende retourinformatie LH308 van kracht is. Hoewel de benamingen van de huidige versie LH37 en de nieuwe versie LH307 veel van elkaar weg hebben, is er wel degelijk een verschil tussen de beide standaarden.
Zo is onder andere de lengte van de declaratieregels aanzienlijk ingekort. Daarnaast zijn er rubrieken verdwenen en zijn nieuwe rubrieken toegevoegd, zoals het burger service nummer (BSN). De inhoud van de gegevens die u moet insturen is veelal hetzelfde gebleven, maar de gegevens staan in de declaratie op een heel andere plaats.
Dit is maar een kleine greep van de veranderingen en dit dekt uiteraard niet de lading. Voor een meer gedetailleerde uiteenzetting van de veranderingen en structuur van de declaraties verwijzen wij naar de Vektis site.
33
van het NVAB bestuur
Mr. J.F.H. (Koos) Voogt
34
Agenda

 


Nummer 2/april 2008

Pagina:

Inhoud:
4
The Sound of Music
Het project ´The Sound of Music´ van de Design Academy Eindhoven heeft interessante producten opgeleverd. In samenwerking met de Nationale Hoorstichting was het een uitdaging om te laten zien dat het voorkomen van gehoorschade door harde muziek niet altijd belastend hoeft te zijn, maar op een positieve wijze kan worden beleefd. 45 derdejaarsstudenten kregen de opdracht een product te ontwikkelen waarin een optimale muziekbeleving samengaat met gehoorveiligheid. Op 30 januari werden 9 ontwerpen feestelijk gepresenteerd.
7 Audiciens Academie
Niko Karels
Omdat de vraag naar goedopgeleide vakbekwame audiciens groot is en wellicht nog zal toenemen, is de Audiciens Academie een prima manier om voor aanwas van vakmensen te zorgen. Inmiddels is de derde ‘lichting’ druk aan het studeren. Niko Karels heeft de, in zijn ogen unieke, kans gehad deze opleiding te mogen volgen. Hier is zijn impressie.
8 In gesprek met Age van Dijk
13
Audiometrie onder water
Een verdiepingscursus eind deze zomer op de tropische Seychellen voor KNO-artsen/duikgeneeskunde, behandelt onder andere fysica van geluid in relatie tot vloeistoffen en druk, experimentele en klinische audiologie, humane onderwateraudiologie en richting-horen onder en boven water. Daarnaast is er een uitstapje naar ´onze voorgangers, de aquatische vertebraten´, en wordt de vraag gesteld: hoe horen deze dieren? Hoe communiceren zij en wat is echolocatie? (info: www.scotthaldane.nl)
´De Audiciens´ reisde voor antwoorden op deze vragen gewoon naar de Zeeuwse Eilanden. Daar, in een speciaal voor dit doel gebouwd onderzoekstation, doet dr. ir. Ron Kastelein, directeur van SEAMARCO (Sea Mammal Research Company, Harderwijk) en research-bioloog, met een aantal medewerkers gehooronderzoek bij bruinvissen en zeehonden. Eén van die medewerkers is Paul Wensveen, student aan de Fontys Hogeschool Eindhoven met bíjna zijn diploma Bachelor of Audiology op zak.
24 Langdurig gebruik van schuimtips vervormt de gehoorgang
Petra Spigt, Laboratorium Formaat
De laatste jaren zijn schuimtips in zwang geraakt als oorstukjes voor slechthorenden. Het dragen van dergelijke schuimtips kent echter ook een nadeel dat misschien wel zwaarder weegt dan het voordeel. Daarom is het gebruik van oorstukjes van schuimmateriaal ten sterkste af te raden.
27 Verhuisbericht: de audiensopleiding in Nieuwegein
31 Tinnitus, een fascinerend onderwerp
In het artikel ´Progress on Tinnitus´ (ENT-News, vol. 16 no 5 november/december 20207) stelt David Baguley, PhD MBA, hoofd Audiologie van Addenbrooke´s Hospital in Cambridge (GB), dat in Groot-Brittannië het onderzoek naar tinnitus een ware opleving kent. Verschillende organisaties die gehooronderzoek doen geven tinnitusprojecten voorrang. Alhoewel het verschijnsel zowel voor artsen als wetenschappers een raadsel blijft, meldt hij vooral vooruitgang in begrip en behandeling van dit verschijnsel.
33 van het NVAB bestuur
Mr. J.F.H. (Koos) Voogt
34
Agenda

 


Nummer 3/juli 2008

Pagina:

Inhoud:
4
5th Widex Congress of Peadiatric Audiology
De luxe ambiance van het Okura Hotel voldoet aan alle voorwaarden voor een prettig verblijf. Een vol congresprogramma in een strakke programmering biedt deelnemers vanuit de hele wereld ook inhoudelijk voor elk wat wils. Onder de Nederlandse deelnemers bevinden zich Conny Pollenius (Streukens Hooroplossingen) en Marjan Bosma-Groot (Oosterhoff Hoortoestellen).
Conny: ‘Het is voor audiciens een breed terrein, van diagnose tot aanpassing, maar heel interessant. Het houd je scherp en je blijft op de hoogte van wat er speelt en wat er is. Zeker als je met kinderaanpassingen bezig bent’. Beide dames zouden graag wat meer horen over praktische zaken m.b.t. aanpassingen. Marjan: ‘dat doen audiologen óók. Je komt steeds meer tegen en na zo’n congres weet je net even wat meer.’ Daarnaast is het uitwisselen van informatie met collega’s en het napraten over de verschillende presentaties een belangrijke reden om het niet te missen.
In zijn openingswoord noemt congresvoorzitter André Marcoux het congres in Amsterdam het epicentrum van waaruit informatie naar alle hoeken van de wereld wordt gebracht en toegepast in de dagelijkse praktijk. Kinderen, overal ter wereld, verdienen optimale zorg. Het besef dat je kunt helpen is een beloning op zich. In twee dagen behandelen 15 vooraanstaande sprekers 6 thema’s m.b.t. kinderaudiologie. De derde dag zijn er workshops.
15 Week van het Oor: Hoorzorg ouderen, onze zorg
Het aantal ouderen met hoorproblemen is schrikbarend hoog. Wat hierbij extra zwaar telt is de afnemende kwaliteit van leven die daarmee gepaard kan gaan. In het kader van De Week van het Oor werd op 21 april een symposium gehouden met als thema: Hoorzorg ouderen, onze zorg. Hier werd ook een nieuw handboek gepresenteerd, een initiatief van Vitalis WoonZorg Groep in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden (NVVS), Nationale Hoorstichting, Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (FENAC), Audiologisch Centrum Eindhoven (ACE) en de brancheorganisatie van zorgondernemers (ActiZ).
Op basis van eigen ervaringen heeft Vitalis een praktische en complete aanpak voor verpleeg- en verzorgingshuizen geschreven om gehoorproblemen aan te pakken en de zorg voor slechthorenden ingrijpend te verbeteren.
In een bomvolle zaal van de Mariënhof in Amersfoort had dagvoorzitter en discussieleider Inge Diepman de regie. Deelnemers kwamen uit allerlei vakgebieden op het terrein van de ouderenzorg en gehoor. Naast professionals uit de ouderenzorg, audiologische zorg, verpleegkundigen, logopedisten, managers, vertegenwoordigers van organisaties voor doven en slechthorenden en de industrie was het aantal audiciens zeer gering. Toch is hoorzorg voor ouderen ook onze zorg!
18
Niet omdat het kan, maar omdat het nodig is!
Gesprek met Dr. Francis Kuk Ph.D.
Naar aanleiding van zijn lezing tijdens het 5th Widex Congress of Paediatric Audiology, beantwoordde dr. Kuk, Ph.D., verbonden aan het Office of Research in Clinical Amplification in de Verenigde Staten van Amerika, in een speciaal onderhoud met ´De Audiciens´nog enkele vragen.
21
StAr-seminar: Kinderen en mensen met een verstandelijke beperking
Mevrouw Hans de Wit-Fleer, voorzitter van StAr, heette meer dan 400 audiciens van harte welkom op het StAr-seminar. Na enige mededelingen was het woord aan deskundigen op het gebied van hooraanpassingen bij kinderen en mensen met een verstandelijke beperking.
In alle presentaties van dit seminar vormden de kernbegrippen communicatie, samenwerking, vakmanschap en klantgerichtheid een rode draad die de verschillende disciplines en onderwerpen met elkaar verbond. In een attractief en prettig opgebouwd inhoudelijk programma kregen de audiciens een kijkje achter de schermen van niet-alledaagse praktijken. Letterlijk, want veel presentaties werden ondersteund met korte filmpjes.
27
Erkennen van Verworven Competenties
Keurmerk en registratie van audiciens is per 1 januari 2009 verplicht. De opleiding en het vakdiploma zijn maatstaf voor erkenning als audicien. Dit wordt met nieuwe (Europese) regelgeving een probleem voor m.n. al lang werkzame audiciens die wel de opleiding hebben doorlopen, maar deze door omstandigheden nooit hebben afgesloten met een diploma. Zij, maar ook een bachelor of Audiology die werkt in de audicienpraktijk, kunnen via het EVC-traject het vakdiploma alsnog behalen.
28 Ida Instituut benoemt 8 nieuwe leden in de adviesraad
29 Nieuws
31 Kwaliteit en efficiency
Hans van Pagée (GAIN)
Onze voorouders leefden in een wereld die gedurende vele jaren nauwelijks veranderde. De hedendaagse mens daarentegen leeft in een wereld waarin ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Het veranderen is nu verankerd in de genen van de moderne mens. Het is vooral de technologie die deze veranderingen mogelijk heeft gemaakt.
33 van het NVAB bestuur
Mr. J.F.H. (Koos) Voogt
34
Agenda

 


Nummer 4/oktober 2008

Pagina:

Inhoud:
4
GAIN, Hans van Pagée en ´De Audiciens´
De vereniging GAIN is de brancheorganisatie voor producenten en importeurs van hoorhulpmiddelen, vooral hoortoestellen. De voorzitter van deze vereniging is aangetrokken om als onafhankelijk persoon de elkaar beconcurrerende leden oog te laten hebben voor gemeenschappelijke belangen zoals toenemende regelgeving, de concentratie van zorgverzekeraars en audicienbedrijven, de onbenutte potentie van de markt en niet te vergeten de snelle opeenvolging van nieuwe generaties hoortoestellen met veel technologische innovaties en design en de kwaliteit van de aanpassing.
De laatste jaren is er veel veranderd in de branche.
GAIN is verbonden met StAr, NVAB en de Nationale Hoorstichting; organisaties die allemaal eenzelfde doel nastreven en grote inspanningen verrichten om met name het grote publiek bewust te maken van de noodzaak van goed horen.
Het gesprek van ´De Audiciens´ met Hans van Pagée, voorzitter van GAIN, mondde uit in een bubbelende brainstormsessie van mogelijkheden om belemmeringen voor het verkrijgen en dragen van hoortoestellen weg te nemen bij de steeds kritischer wordende ´consument van morgen´ maar leverde vooral een kijkje op achter de schermen van GAIN.
7
Europese normen en titelbescherming voor de audicien.
In gesprek met Paul Valk, directeur NVAB
Paul Valk is werkzaam bij Wissenraet Van Spaendonck Management van Samenwerking. In Nederland dé toonaangevende dienstverlener voor belangenbehartiging, management en ondersteuning van belangenorganisaties. Opdrachtgevers zijn o.a. de medisch technische hulpmiddelenbranche, audiciënsbedrijven en de orthopedische schoenmakers.
Vanuit deze achtergrond is Paul Valk al jarenlang betrokken bij de NVAB. Sinds een jaar is hij voorzitter van NVOS Orthobanda (orthopedische [schoen]techniek). Hij vat zijn uiteenlopende werkterrein samen: ´van steunzool tot bionische arm´. Daarnaast bemoeit hij zich ook met planologie, veiligheidsaspecten en zorgsystemen met betrekking tot ondergronds transport van gevaarlijke stoffen. ´De Audiciens´ sprak met hem over het belang van erkenning van het vak en het vakdiploma audicien. Hoe belangrijk is titelbescherming en wat kun je er mee?
10
Het gehoorteam van Bartimeus
Naast het ´gewone´ cliëntencontact in de winkel maakt de audicien in toenemende mate deel uit van een multidisciplinair team. Het brede werkveld vraagt naast vakkennis, flexibiliteit, inzet, betrokkenheid en maatwerk ook specialistische kennis. Zeer jonge kinderen of mensen met een verstandelijke beperking zijn een voorbeeld van cliënten met bijkomende problemen die niet direct met hoorzorg te maken hebben, maar die wel van invloed zijn op onderzoek en behandeling. Een multidisciplinaire aanpak is nodig om optimale zorg te bieden en kwaliteit van leven van betrokkenen te verhogen.
´De Audiciens´ was te gast bij het gehoorteam van Bartiméus in Doorn, waar bewoners visueel en verstandelijk beperkt zijn. Een aantal is daarbij ook slechthorend of doof.
15
Uw kind hoort niet goed: een donderslag bij heldere hemel.
In gesprek met Marie-Elle Horsten, maatschappelijk werkende AC Breda
`Zijn jullie ook voor het eerst hier?´, vraagt een moeder die uit een spreekkamer komt aan een stel met een baby op de arm. `Nee´, is het antwoord. ´Hoort ze aan twee kanten niet?´ ´Niet optimaal´, deelt moeder mede, `we gaan nu eerst naar de KNO-arts, dan weet je het zeker.´ `´t is altijd moeilijk hè, beamen de jonge ouders. ´Ach,´ zegt moeder, ´zij vindt het alleen maar een uitje; ze hoeft niet naar school en ´t doet geen pijn. Misschien moet ze buisjes of zo.´
Zomaar een gesprek in de wachtkamer van het AC in Breda waar ´De Audiciens´ een afspraak heeft met Marie-Elle Horsten, maatschappelijk werkende, om te praten over haar jarenlange ervaring in opvang en begeleiding van ouders van (zeer) jonge kinderen met min of meer ernstige hoorproblemen. Zeker als gehoorbeperkingen al vroeg aan het licht komen is het nieuws voor ouders een donderslag bij heldere hemel.
18
In gesprek met Hans de Wit-Fleer, voorzitter van StAr
StAr, de Stichting Audicienregister, bewaakt de kwaliteit van de vakopleiding tot audicien, zorgt voor bij- en nascholing, stelt kwaliteitsmaatstaven op voor de dienstverlening en de bedrijfsinrichting en voert de controle hierop uit bij audiciens en audicienbedrijven. Daarnaast kan StAr bijdragen dat zorgverzekeraars aandacht besteden aan kwaliteit en belang hechten aan na- en bijscholing van de beroepsgroep. Audiciens kennen (nog) geen vakvereniging. StAr is een onafhankelijke organisatie en bestaat uit vertegenwoordigers van slechthorenden, kno-artsen, audiologen, zorgverzekeraars, fabrikanten en importeurs van audiologische hulpmiddelen én audiciens. Voorzitter van StAr is mevrouw Hans de Wit–Fleer. ´De Audiciens´ had een gesprek met haar over StAr, haar rol binnen de stichting en het vele werk áchter de schermen.
22 Het meten van klanttevredenheid in het audiciensbedrijf
Drs. C. Polleunis en dr. Sandra Streukens
Net als voor de meeste andere bedrijven is het opbouwen van een tevreden en trouwe klantenkring voor de meeste audicienbedrijven een belangrijk streven. Dit geldt ook voor Streukens Hooroplossingen, dat zich al ruim 50 jaar profileert als kwaliteitsbedrijf waar hoge klanttevredenheid tot een van de kernwaarden behoort. Naast een sterke interne focus op een optimale opleiding van de audiciens in de Streukens Hooracademy, heeft Streukens Hooroplossingen al sinds 1997 oog voor het daadwerkelijk meten en objectiveren van klanttevredenheid. Uiteindelijk is er namelijk maar één partij die kan beslissen of de audicien zijn verwachtingen goed heeft ingevuld en dat is de klant. Recentelijk heeft Streukens Hooroplossingen een zogenaamd ´Return on Services´ klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd om nog beter de mate van klanttevredenheid en klantentrouw te meten. De uitkomsten geven daarnaast ook inzicht in hoe deze tot stand komen.
Dit artikel licht dit ´Return on Services´ onderzoek toe. De onderzoeksresultaten laten zien hoe klanttevredenheid en klantentrouw het gevolg zijn van kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Verder biedt de ´Return on Services´ methode de audicien en het bedrijf praktische handvaten om de dienstverlening naar de klant toe verder te optimaliseren.
24 Nieuws
27 GAIN: aanpassen
Hans van Pagée
29
van het NVAB bestuur
Mr. J.F.H. (Koos) Voogt
30
Agenda

 


Beursspecial EUHA 2008


EUHA 15-17 oktober 2008, Leipzig
De beurs van Leipzig is een futuristisch gebouw van staal en glas. Er is een congrescentrum, vijf met elkaar verbonden tentoonstellingshallen van elk 20.500 m² en een ruimte in de open lucht van ongeveer 70.000 m². In het congrescentrum zijn service-inrichtingen, een restaurant en evenement- en presentatiegedeelten.
In één van de hallen werd van 15 tot 17 oktober 2008 het 53ste congres gehouden van de Europäische Union der Hörgeräteakustiker e.V., ofwel EUHA. Van de sprekers op het congres waren er 17 afkomstig uit Duitsland, 2 uit Australië, één uit Amerika en één uit België. Nederlanders waren vooral te vinden op de tegelijkertijd gehouden en druk bezochte vakbeurs voor de hoortoestellenindustrie. Daar nam ´De Audiciens´ ook een kijkje.